Matkailumaantieteen kurssin terveiset Tallinnasta!

Helsingin Rudolf Steiner -koulun lukion GE5-kurssilla opiskellaan matkailun ja liikenteen maantiedettä. Pakollisen kulttuurimaantieteen (GE2) kurssin liikenne-, leviämis- ja kaupunkimaantieteen teorioita hyödyntäen syvennetään aiemmin opittua ja sukelletaan turismin historiaan, vaikutuksiin ja matkailijaan kohdistuviin riskeihin.

Turismin muotoja on jos jonkinlaisia. Historiallisista matkailumuodoista kurssilla tulevat tutuiksi niin muinaiset pyhiinvaellusmatkat, kulttuuriväen retket 1800-luvun Italiaan kuin terveysmatkat kylpylöihin. Sotia varten kehitetyt innovaatiot ovat hyödyttäneet myös matkailua, ja toisen maailmansodan jälkeen suurten ikäluokkien aikaansaama massaturismi aloitti modernin matkailuteollisuuden pakettimatkoineen ja kotimaisine Keihäsmatkoineen. 1990-luvun laman aikaan Ruotsin-risteilyt korvasivat monen perheen Kanarian-matkat, ja laivamatkustaminen on edelleen lähellä suomalaisten sydäntä – nyttemmin eritoten Tallinnaan suuntautuvien lauttamatkojen ansiosta. Tuttuja ovat tätä nykyä myös ekstreme-matkat, shoppailureissut, ekomatkat ja vaikkapa sporttilomat.

Matkailun ja liikenteen maantieteen kurssilla keskitytään varsinkin turismin aiheuttamiin sekä negatiivisiin että positiivisiin muutoksiin kohteissaan. Monenlaiset vetovoimatekijät houkuttelevat turisteja esimerkiksi SSSS-matkoille (sun, sea, sand and sex), ja turistin kohtaamat riskit voivat vaihtelevat kohteesta riippuen. Tartuntataudit, myrkylliset eläimet, kulttuurishokit, uhkarohkeudesta johtuvat onnettomuudet ynnä muut riskit tulevat kurssilla tutuiksi.

Kurssilla harjoitellaan myös matkailijan perustaitoja: Opiskelijat suunnittelevat annettujen reunaehtojen (aika, raha, kohde) oman mielikuvitusmatkansa käyttäen apunaan verkon hakupalveluita, tarjouksia ja keskustelupalstoja. Lisäksi toteutetaan tieteellisiä tutkimusmenetelmiä hyödyntävä harjoitus, jonka tarkoituksena on saada tietoa Tallinnan-laivalla matkustavien turistien tottumuksista. Opiskelijat laativat kyselykaavakkeen, jota käytetään haastattelututkimuksessa Tallinnan-päiväristeilyllä, ja ekskursiolta saadut noin kaksisataa lomaketta analysoidaan tilastollisesti kouluun palattua. Näin päästään tutustumaan tieteellisen tutkimustyön perusteisiin mukavalla tavalla.

matkailukurssi kuva

12AC:n opiskelijat GE5-kurssilta lähdössä Tallinnaan.