Steinerkoulut mukana yhteishaussa

Tästä keväästä lähtien steinerkoulujen lukiot ovat mukana toisen asteen yhteishaussa. Tämä tarkoittaa sitä, että koulumme lukioon hakeva oppilas osallistuu kaikkien Suomen yhdeksäsluokkalaisten tavoin 24.2.–17.3.2015 järjestettävään valtakunnalliseen yhteishakuun.

oppimiskuva

Yhdeksäsluokkalaisemme ovatkin jo harjoitelleet yhteishakua opinto-ohjaajan kanssa. Oppilas voi hakea korkeintaan viiteen lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen. Jos vaadittu keskiarvo tai pistemäärä riittää, pääsee hakija toivelistalla ensimmäiseksi asettamaansa oppilaitokseen. Suuri osa oppilaistamme haluaa jatkaa oman koulumme lukiossa, jolloin he asettavat Helsingin Rudolf Steiner -koulun hakulistallaan ensimmäiselle sijalle.

Helsingin Rudolf Steiner -koulun lukioon pyrkijällä tulee olla perusopetuksen päättöarvosanojen keskiarvona vähintään 7,3. Jos hakijamäärä on suuri, voi keskiarvoraja nousta tuosta. Keskiarvoon lasketaan lukuaineiden arvosanat.

Lukioon pääsyn ratkaisee siis peruskoulun päättötodistuksen seuraavien arvosanojen keskiarvo

 • äidinkieli ja kirjallisuus
 • toinen kotimainen kieli
 • vieraat kielet
 • uskonto tai elämänkatsomustieto
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • matematiikka
 • fysiikka
 • kemia
 • biologia
 • terveystieto
 • maantieto

Lukiot valitsevat opiskelijat keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Mikäli useammalla hakijalla on sama keskiarvo, valinnan ratkaisee

 1. Hakutoivejärjestys
 2. Keskiarvo, johon lasketaan edellä mainittujen arvosanojen lisäksi myös liikunnan, käsityön, kotitalouden, musiikin ja kuvataiteen arvosanat

Yhteishaku tehdään osoitteessa www.opintopolku.fi ja sitä voi harjoitella yhteishaun alkamiseen saakka osoitteessa demo.opintopolku.fi..

Pasi Salmela
Opinto-ohjaaja